Informacje dla Rodziców

grafika - informacje dla rodziców

Zamknięte szkoły oznaczają, że przez najbliższy czas spędzicie ze swoimi dziećmi dużo czasu. Zwłaszcza, że możecie korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeśli Wasze pociechy nie ukończyły ósmego roku życia. Pamiętajcie jednak, że nauka zdalna to nie wakacje ani ferie. Natomiast plac zabaw czy zatłoczone miejsca to nie jest dobry pomysł na wspólne spędzanie czasu z dziećmi!

Od 9 listopada uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej uczą się w swoich domach. Żłobki, przedszkola i zerówki funkcjonują bez zmian. Więcej informacji znajdziesz na stronie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

Jeżeli Twoje dziecko nie skończyło ośmiu lat, możesz ponownie skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek przysługuje również:

  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:

– do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

– do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć u swojego płatnika składek, na przykład u pracodawcy czy zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS, można to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Uwaga!

Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy z urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy mimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Materiały do pobrania

Oświadczenie do zasiłku opiekuńczego

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content