Informacje dotyczące projektu: wdrażanie marki ”Śliwkowy Szlak ”

"Na sliwkowym szlaku" 2019

Stowarzyszenie ”Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza podmioty związane z turystyką (przedsiębiorcy, producenci, rolnicy, organizacje pozarządowe, twórcy ludowi, instytucje samorządowe) na spotkania aktywizujące, dotyczące projektu Wdrażanie marki ponadlokalnej ”Śliwkowy Szlak ”. Podczas spotkania przedstawione zostaną szczegóły dotyczące uczestnictwa w ww. projekcie oraz współpracy między podmiotami zajmującymi się turystyką.

Więcej informacji o spotkaniach aktywizujących udziela biuro Stowarzyszenia ”Na Śliwkowym Szlaku”: tel. 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl. Spotkania są bezpłatne. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań wraz z ich tematyką. W związku ze specyfiką działalności Stowarzyszenia terminy i miejsca spotkań mogą ulec zmianie.

Harmonogram spotkań aktywizujących w 2019 roku

Prosimy o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących spotkań.

źródło: UG Łososina Górna

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content