Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Jubileusz 30-lecia Domu Pomocy Społecznej w Limanowej

24 maja 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej w Limanowej świętowano uroczyście jubileusz 30-lecia działalności. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli samorządów, dyrektorów zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej oraz byłych i obecnych pracowników. Starostwo Powiatowe w Limanowej reprezentowali Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Pietrzak, Etatowy Członek Zarządu Wojciech Włodarczyk oraz radna Dorota Stanisławczyk – Przewodnicząca Powiatowej Komisji ds. Pomocy Społecznej, a także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Monika Nawalaniec oraz Zastępca Dyrektora Wanda Marek. Przekazali oni pracownikom i podopiecznym DPS serdeczne życzenia oraz upominki. Starosta Limanowski Mieczysław Uryga życzył całej kadrze siły i wytrwałości w wypełnianiu obowiązków na każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Wyraził też nadzieję, że ten codzienny wysiłek będzie zawsze doceniony i spotka się z wdzięcznością podopiecznych oraz ich bliskich.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Limanowej dziękując samorządom i sponsorom za współpracę zaznaczył też: „Dziękuję władzom Starostwa Powiatowego za przychylność, zrozumienie potrzeb i problemów. Tylko dzięki Państwa życzliwości mogliśmy przetrwać ostatnie trudne lata. Dziękuję za umiejętne wykorzystywanie środków unijnych i rządowych, które poprawiają funkcjonowanie naszej placówki. Dziękuję za wsparcie finansowe tych projektów.”

Dom Pomocy Społecznej w Limanowej to ośrodek, w którym osoby przewlekle somatycznie chore są otoczone kompleksową i profesjonalną opieką. Personel zapewnienia mieszkańcom właściwe warunki materialne, ale też otacza empatią, zrozumieniem i wsparciem psychicznym.

Uroczystość umilił występ regionalnego zespołu Starowiejski Hyr.

2023-12-11 17:41:48, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa