Jubileusz 90 rocznicy Powstania Górskiej Szkoły Rolniczej

Konferencja Naukaowa w 90. Rocznicę Powstania Górskiej Szkoły Rolniczej im Marszałka J. Piłsudskiegow Łososinie Górnej 25 listopada- plakat informacyjny

Zapraszamy na obchody 90 rocznicy powstania Górskiej Szkoły Rolniczej które odbędą się 25 listopada 2019 r. W ramach obchodów odbędzie się konferencja naukowa „Rolnictwo na terenach górskich i podgórskich” prowadzona przez naukowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Patronatem Honorowym uroczystości jubileuszowe objęli: Jan Krzysztof Ardanowski -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Witold Kozłowski-Marszałek Województwa Małopolskiego; Piotr Ćwik-Wojewoda Małopolski; Barbara Nowak- Małopolski  Kurator Oświaty; Adam Ślusarczyk – Dyrektor Małopolskiego Oddziału AR i MR; Jan Hamerski- Senator RP Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP; Urszula Nowogórska Poseł na Sejm RP; Ks. Kazimierz Fąfara Proboszcz Parafii Łososina Górna; Mieczysław Uryga Starosta Powiatu Limanowskiego; Władysław Bieda Burmistrz Miasta Limanowa; Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content