Jutro odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

23 lutego 2022 r. o godzinie 09:00, rozpoczną się obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Limanowskiego.

 

Transmisja on- line sesji będzie dostępna  TUTAJ

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Ślubowanie Radnego.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
 5. Wręczenie „Medalu Honorowego Powiatu Limanowskiego” oraz tytułu „Zasłużony dla Powiatu Limanowskiego”, Zespołowi Regionalnemu „Spod Kicek” z Mordarki.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości:

– zapytania radnych;

– odpowiedzi.

 1. Sprawozdanie Starosty Limanowskiego z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Starosty Limanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2021 r.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami stałych Komisji Rady Powiatu Limanowskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Limanowskiego na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Limanowskiego na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Limanowskiego na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Limanowskiego oraz powołania Członka Komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych oraz powołania jej Członka i Przewodniczącego Komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Limanowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Limanowskiego z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego oraz ulg udzielonych w 2021 r.

Przerwa w obradach

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym złożonej przez Stowarzyszenie „Zjednoczenie Wszechpolskie”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego, na podstawie wniosków złożonych w roku 2021.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego i czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz włączenia tych szkół do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego i czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Mszanie Dolnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej do Zespołu Placówek Oświatowych w Limanowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej w Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Porębie Wielkiej.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.
 11. Zapoznanie się z korespondencją oraz sprawami bieżącymi.
 12. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Powiatu Limanowskiego.
image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content