Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Już 1 września „Święto Jesiennych Zbiorów” w Starej Wsi.

W najbliższą niedzielę 1 września na stadionie sportowym w Starej Wsi I odbędzie się uroczystość pn. Święto Jesiennych Zbiorów. Od godz. 14.00 w ramach uroczystości odbywać się będzie degustacja potraw przygotowanych z jesiennych zbiorów, dla najmłodszych przewidziano gry i zabawy, a do wspólnej zabawy zachęcał będzie zebranych zespół muzyczny.
Celem przedsięwzięcia jest integracja wewnątrz i międzypokoleniowa lokalnej społeczności oraz zachowywanie dziedzictwa lokalnej społeczności.
Zadanie realizowane jest w ramach operacji pn. Zakup wyposażeniaorganizacja warsztatów oraz imprez kulturalnych w Gminie Limanowa współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska.
Zapraszamy do udziału!
"Święto jesiennych zbiorów" Stara Wieś 2019
źródło: UG Limanowa
2020-08-07 02:55:41, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa