Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Już niebawem rozpocznie się 5. edycja programu „Małopolska Pszczoła”

5. edycja programu "Małopolska Pszczoła"

Ochrona naturalnych pszczelich siedlisk, promocja pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców Małopolski w zakresie ekologii i znaczenia pracy owadów zapylających – to główne inicjatywy, które otrzymają wsparcie w ramach V edycji konkursu „Małopolska Pszczoła”. Na realizację zadań Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w tym roku 500 tys. zł.

 

 

 

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

  • ochronie różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących poprzez zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływaniu zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
  • ochronie różnorodność biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, a także ochronę ich naturalnych siedlisk;
  • promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
  • dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę;
  • prowadzeniu szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających;
  • odbudowie populacji dzikich zapylaczy związanych z dziedzictwem przyrodniczym małopolskiej wsi;
  • promowaniu postaw ekologicznych.

Obligatoryjnymi rezultatami koniecznymi do osiągnięcia przy realizacji zadań będą:

  • Zasiew lub nasadzenia rodzimych roślin miododajnych zgodnie z biologią poszczególnych gatunków roślin, na obszarach ogólnodostępnych z uwzględnieniem uzyskania odpowiednich zgód, wymaganych pozwoleń.
  • Edukacja mieszkańców województwa małopolskiego w zakresie roli w środowisku naturalnym, potrzeby ochrony oraz dobrych praktyk służących zapylaczom.

Oferty można składać do 3 kwietnia br. na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2020 r.

Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

źródło: małopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content