Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Już są nowe mapy i przewodniki promujące nowe trasy wielofunkcyjne VELO LIMANOWSKI

Powiat Limanowski od 2017 roku realizuje wspólnie z Gminą Kamienica, Gminą Słopnice, Gminą Limanowa i Miastem Limanowa projekt pn. „Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych w Gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i Mieście Limanowa wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec”.

Z uwagi na fakt iż projektowane trasy zapewniają połączenie z VELO DUNAJEC zaprojektowany nowy szlak nazwano VELO Limanowski.

I tak w ramach projektu wykonano już prawie 98 % zakładanego zakresu.

Powstało ponad 23 km nowych tras rowerowych i szlaków pieszych km oraz odnowiono istniejące szlaki poprzez ich oznakowanie na odcinku 16,333 km.

Promocja nowopowstałego szlaku jest zadaniem powiatu limanowskiego dlatego też z końcem roku wydaliśmy mapy turystyczne i przewodnik po powstałej nowej infrastrukturze – informuje Mieczysław Uryga Starosta Limanowski.

Mapa została wydana w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy w formacie B1, prezentuje łącznie 60 km tras rowerowych, pieszych w tym istniejące szlaki narciarskie wokół Mogielicy. Na mapie zaznaczono największe atrakcje kulturowe i przyrodnicze znajdujące się w otoczeniu zaprojektowanych szlaków. W mapie dostępna jest także baza noclegowa, gastronomiczna oraz wszelkie informacje praktyczne dla turystów.

Przewodnik został także wydany w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy w formacie zbliżonym do B5, prezentuje łącznie 60 km tras rowerowych, pieszych, w tym istniejące szlaki narciarskie wokół Mogielicy. W przewodniku zaznaczono największe atrakcje kulturowe i przyrodnicze znajdujące się w otoczeniu zaprojektowanych szlaków. Odcinek w każdej gminie posiada profil hipsometryczny trasy, opis trudności trasy. W przewodniku także dostępna jest także baza noclegowa, gastronomiczna oraz wszelkie informacje praktyczne dla turystów.

Zapraszam wszystkich chętnych do odwiedzania Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej po mapy i przewodniki oraz w momencie złagodzenia obostrzeń do Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego na Zalesiu przy trasach, gdzie mapy i przewodniki już są dostępne – informuje Mieczysław Uryga, Starosta Limanowski.

Projekt jest realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne Trasy Turystyczne.

2021-12-07 13:19:24, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa