Kolejna umowa na przebudowę drogi powiatowej podpisana!

podpisanie umowy przez przedstawicieli powiatu, powiatowego zarządu dróg oraz wykonawców robót. Osoby siedzą przy dużym stole na sali konferencyjnej u podpisują dokumenty.

15 października br. odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa- Kamienica, obejmującej odcinek ul. Józefa Marka – od Rynku do ronda k/ Sądu Rejonowego.

W ramach inwestycji planowana jest kompleksowa odcinkowa przebudowa drogi powiatowej – wymiana awaryjnego uzbrojenia podziemnego, wykonanie odwodnienia ulicy, nowej nawierzchni bitumicznej  jezdni, ułożenie nowego granitowego krawężnika, wymianę nawierzchni chodników na płytki granitowe, przebudowę skrzyżowania z ul. Krótką wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych oraz przebudową wjazdu do Starostwa Powiatowego.

Wartość zadania, to 1 088 840,74 zł. Na niniejszą inwestycje Powiat Limanowski pozyskał dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 400 000,00 zł. Pozostały wkład, to środki własne Powiatu Limanowskiego oraz Miasta Limanowa.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Duda” Grażyna Duda z Łostówki.

Planowany termin zakończenia inwestycji, to połowa grudnia 2020 r.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content