Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Kolejne umowy podpisane

8 października, reprezentując Powiat Limanowski: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga i Wicestarosta Limanowski Agata Zięba podpisali umowy na wykonanie digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa oraz na dostawę baz danych BDOT i GESUT.

W ramach przeprowadzonego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla Gminy Laskowa”, zostały podpisane dwie umowy z firmą MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie reprezentowaną przez Janusza Wawrzutę na zadania I: obręb Laskowa oraz na zadanie II: obręby Kamionka Mała, Krosna, Sechna, Strzeszyce.

Termin wykonania przedmiotu umów planowany jest do 28 lipca 2021 roku. Łączny koszt zamówienia wynosi 1 mln 015 tys. 980 zł.

Z kolei w ramach przeprowadzonego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa baz danych BDOT i GESUT”, zostały podpisane dwie umowy z firmą MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie reprezentowaną przez Janusza Wawrzutę na zadania częściowe obejmujące Gminę Mszana Dolna i Gminę Dobra oraz jedna umowa z firmą GEOKART – INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie reprezentowaną przez Jaromiła Fiołka na zadanie częściowe obejmujące Gminę Laskowa.

Termin wykonania przedmiotu umów – do 16 sierpnia 2021 roku. Łączny koszt zamówienia wynosi 1 mln 234 tys. 920 zł.

Zamówienia dofinansowane są w 85 % ze środków Unii Europejskiej, 5 % z budżetu państwa, a 10 % na wkład własny zostanie dofinansowane przez Wojewodę Małopolskiego.

Zadania będą realizowane w ramach projektu pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E- usługi w informacji przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

2020-05-27 00:51:59, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa