Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Zabytkowe Kościoły odzyskają blask – Powiat przyznał dotacje.

Rada Powiatu Limanowskiego podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego. Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XXX/311/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Samorząd Powiatu Limanowskiego w 2021  przyznał dotacje dla siedmiu zabytków na prace konserwatorskie w wysokości 150 tys. zł. Warto wspomnieć, że w ciągu 8 lat Powiat Limanowski udzielił dotacji na zabytki na łączna kwotę 1,1 mln zł.

PARAFIE OBJĘTE DOTACJĄ W 2021 r.:

  1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej. Remont kamiennej posadzki II etap w kościele pw. św. Szymona i Judy –  20 000 zł

Kościół w Dobrej - widok z zewnątrz

  1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Prace konserwatorskie przy ścianach zewnętrznych Kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Limanowej przy ul. Kościuszki – 10 000 zł

Kapliczka - widok z zewnątrz

  1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Konserwacja struktury, rzeźby i snycerki ołtarza głównego kościoła – 20 000 zł

Kościół Łososina G. - widok z zewnątrz

  1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy. Zakończenie konserwacji organów w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła – 20 000 zł

Kościół Łukowica - zdjecie z zewnątrz

  1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie. Pełna konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Antoniego Opata – 30 000 zł

Kościół w Męcinie - zdjęcie z zewnątrz

  1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej. Konserwacja barokowych ołtarzy: głównego i bocznych w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa – 25 000 złKościół w Skrzydlnej - zdjęcie z zewnątrz
  1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach.  Odsłonięcie i pełna konserwacja polichromii stropu nawy (V etap) kościoła – 25 000. zł

 

 

 

 

 

2021-12-07 13:52:31, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa