Komunikat dot. obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy

Logo Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej (trzy prostokąty pochylone w odcieniach szarości i zielona strzałka w prawo)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 1931), wprowadzającym w urzędach administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego – pracę zdalną, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientom oraz pracownikom Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że:

od dnia 3 listopada 2020 roku  wszystkie sprawy, w tym dokonywanie rejestracji jako osoba bezrobotna,  załatwiane będą wyłącznie  drogą elektroniczną lub po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (dnia i godziny wizyty) z właściwym pracownikiem PUP.  Wykazy nr telefonów podane są poniżej oraz wywieszone są na drzwiach przy wejściu do budynku B oraz przy wejściu do Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy.

Przy załatwianiu bezpośrednim spraw w PUP prosimy o zachowanie obowiązujących zasad ochronnych (zasłonięte usta i nos, dezynfekcja dłoni i zachowanie bezpiecznej odległości).
Sprawy niewymagającego osobistej wizyty w PUP powinny być załatwiane drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl, platformy e-puap, mailowo krli@praca.gov.pl lub telefonicznie.

Wszystkie dokumenty kierowane do Powiatowego Urzędu Pracy, w tym: wnioski, rozliczenia, oświadczenia, listy obecności stażystów  powinny być przesyłane drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej   wystawionej przy wejściu do Klubu Pracy (od strony parkingu) i w przedsionku wejścia do budynku LPiK w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej 4.
 
Przypominamy również!

Bezpośrednia obsługa dotyczy tylko i wyłącznie osób, które nie są objęte kwarantanną lub izolacją i nie posiadają objawów choroby zakaźnej. Zwracamy się z prośbą o odpowiedzialne potraktowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w PUP w Limanowej.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content