KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KRASNE LASOCICE – Z DNIA 23.09.2019r.

informacja

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 18.09.2019r. z wodociągu lokalnego Krasne Lasocice zaopatrującego Szkołę Podstawową w Krasnych Lasocicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że: – jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.  U. z  2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: ogólna liczba mikroorganizmów.

W dniu 18.09.2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 23/19 o zakazie użytkowania wody z wodociągu lokalnego Krasne Lasocice zaopatrującego Szkołę Podstawową w Krasnych Lasocicach do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Po zapoznaniu się z informacją badań próbki wody pobranej w dniu 18.09.2019r. z wodociągu lokalnego – zaopatrującego Szkołę Podstawową w Krasnych Lasocicach
– punkt poboru sieć Szkoła Podstawowa w Krasnych Lasocicach
– badanie wody wykonane przez WSSE Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie – kod próbki 1465/N nr sprawozdania LZT /W/1465/N /2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej informuje o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych.
Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru 18.09.2019r.
Dobowa produkcja wody : ok. 3 m3dobę
Liczba zaopatrywanej ludności : ok. 100 osób (uczniowie i personel szkoły)
Stosowane uzdatnianie wody: filtr
Liczba pobranych próbek wody – 1

– sieć Szkoła Podstawowa w Krasnych Lasocicach
Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
Podjęte działania:
– PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 23/19 z dnia 23.09.2019r. o zakazie użytkowania wody w/w wodociągu
Wynik badania:
a) sieć:
– ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze (22±2)ºC po (68±4)h j.t.k./1ml wyniosła 1300 j.t.k./1ml

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content