KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU LOKALNEGO ZAOPATRUJĄCEGO SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ROZTOCE

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 13.10.2020r. z wodociągu lokalnego Roztoka zaopatrującego Szkołę Podstawową w Roztoce.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.  U. z  2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – Escherichia coli oraz fizycznych – mętność.

W dniu 14.10.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 35/NHK/2020 o zakazie użytkowania wody z wodociągu lokalnego Roztoka zaopatrującego Szkołę Podstawową w Roztoce do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content