Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu lokalnego Zbludza – z dnia 5.11.2018 r.

Komunikat

Po dokonaniu analizy wyników badań próbki wody z wodociągu lokalnego Zbludza zaopatrującego Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy – sprawozdanie nr: 2382/Z/2018 pobranej w dniu 29.10.2018r. przez przedstawiciela Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej w punktach poboru: sieć – Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków MZGKiM Sp. z o.o. w Limanowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:
– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu lokalnego Zbludza zaopatrującego Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, określony decyzją nr 41/18 z dnia 17.10.2018r. znak NHK-ET-431-31/18.

image_pdfimage_print

Udostępnij