Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu wiejskiego Mszana Górna II

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO MSZANA GÓRNA II – Z DNIA 8 lutego 2021 R.

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 3 lutego 2021 r. z wodociągu wiejskiego Mszana Górna II, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.  U. z  2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC.

W dniu 8 lutego 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 6/NHK/2021 o zakazie użytkowania wody z wiejskiego Mszana Górna II do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content