KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO PASIERBIEC – Z DNIA 27.08.2020r.

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w dniu 25.08.2020r. z wodociągu wiejskiego  Pasierbiec Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym  i fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.  U. z  2017r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody oraz fizycznych – mętność.

W dniu 27.08.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 26/NHK/2020 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Pasierbiec     do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content