Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu wiejskiego Słopnice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 8 sierpnia 2022 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej po przeprowadzonych działaniach naprawczych wodociągu wiejskiego Słopnice  stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

 

Woda dostarczana z wodociągu wiejskiego Słopnice w zakresie wykonanych badań spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.  U. z  2017r. poz. 2294),

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content