KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO SŁUPIA – Z DNIA 05.10.2020r.

Biały wykrzynik w niebieskim okręgu

Po dokonaniu analizy wyniku badań próbek wody z wodociągu wiejskiego Słupia – nr sprawozdań: LZT/W/1080/N2020 i LZT/W/1080/N2020, pobranej w dniu 30.09.2020r. przez przedstawiciela PSSE Limanowa w punktach poboru: zbiornik wyrównawczy i sieć, badanie wykonane przez Oddział Laboratoryjny WSSE w Krakowie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294).

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Słupia, określony decyzją nr 29/NHK/20 z dnia 17.09.2020r. znak NHK.431.2.51.2020.

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content