Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Ograniczenia w działalności wszystkich punktów paszportowych

W pierwszej połowie listopada – w wybranych dniach – nie będzie możliwości złożenia wniosków paszportowych ani odbioru paszportów. Ograniczenia w działalności wszystkich punktów wynikają z koniecznych zmian technicznych. Poprzedzać one będą wejście w życie nowej ustawy, która przyniesie też usprawnienia w pozyskiwaniu dokumentów paszportowych.

Zmiany dotyczące terenowych punktów paszportowych (LIMANOWA)

04 listopada 2022 r. do godz. 14.00 można składać wnioski paszportowe.

Od 07 do 08 listopada 2022 r do godz. 14.00 można będzie tylko odebrać gotowy paszport.

Od 08 listopada 2022 r. od godz. 14.00 do 10 listopada 2022 r. nie będzie możliwości złożenia wniosku o nowy dokument paszportowy oraz odbioru paszportu.

Wznowienie działalności nastąpi 14 listopada. Wszystkie punkty paszportowe będą funkcjonować jak dotychczas od 14 listopada (w piątek wypada 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, kiedy z zasady punkty są nieczynne).

Nowa ustawa

Ograniczenia wnikają z wejścia w życie z dniem 13 listopada 2022 roku ustawy o dokumentach paszportowych oraz koniecznych do przeprowadzenia zmian technicznych.

Ustawa wprowadza szereg ułatwień dla ubiegających się o wydanie paszportów. M.in.:

– klienci nie będą musieli wypełniać papierowego wniosku o wydanie paszportu, formularz elektroniczny wypełni urzędnik na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę ważnego dowodu osobistego lub paszportu, a w razie ich braku w oparciu o dane zawarte w Systemie Rejestrów Państwowych (m.in. Rejestrze Dokumentów Paszportowych, PESEL, Dowodów Osobistych, Stanu Cywilnego). Obywatel złoży tylko podpis na specjalnym urządzeniu elektronicznym;

– poszerzono katalog nagłych przypadków, w których wydaje się paszport tymczasowy. Otrzymają je dzieci wyjeżdżające za granicę w związku z nauką lub rozwojem indywidualnych umiejętności, np. sportowych, artystycznych oraz dzieci rodziców, którzy wyjeżdżają służbowo za granicę i nie mogą im zapewnić opieki w kraju;

– w przypadku zawinionej utraty ważnego paszportu nie będzie pobierana podwyższona opłata paszportowa za wydanie nowego dokumentu;

– poszerzono krąg osób uprawnionych do ulgi w opłacie paszportowej. Są to: osoby pobierające rentę socjalną, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, działacze opozycji antykomunistycznej, represjonowani z powodów politycznych, żołnierze terytorialnej służby wojskowej, strażacy ochotnicy, ochotnicy ratownictwa górskiego, weterani poszkodowani w wyniku działań poza granicami państwa.

Źródło,fot: MUW

2024-06-16 07:04:54, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa