Komunikat w sprawie zajęć z uczniami szkół ponadpodstawowych

Koronawirus: komunikat w sprawie zajęć z uczniami szkół ponadpodstawowych

Szkoły ponadpodstawowe bardzo szybko zareagowały na potrzebę wykorzystania technologii informacyjnych w tzw. nauczaniu na odległość. Dyrektorzy szkół za pośrednictwem dzienników elektronicznych wydali rekomendację nauczycielom w tej sprawie. Powiat Limanowski jako organ prowadzący szkół ponadpodstawowych od wielu lat wspierał swoje placówki oświatowe  w procesie ich informatyzacji. Dzięki temu w tej kryzysowej sytuacji dysponują one zapleczem technicznym, by wdrażać w życie dyspozycje i zalecenia Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na chwilę obecną kontakt z uczniami umożliwiają dzienniki elektroniczne, FB, Google Classroom, Youtube oraz inne narzędzia powszechnie dostępne. Za ich pośrednictwem uczniowie otrzymują materiały do nauki. Podkreślić jednak należy, że celem tych działań jest wsparcie uczniów w zagospodarowaniu wolnego czasu np. poprzez wykonywanie ćwiczeń i zadań przesyłanych im drogą elektroniczną. W najbliższym czasie MEN wyda rozporządzenie, które możliwi realizację podstawy programowej w formie zdalnego nauczania. Oznacza to między innymi, że po wejściu w życie stosownych przepisów efekty domowej pracy uczniów będą mogły być oceniane i wpisywane do dzienników. Osoby zainteresowane zachęcamy do śledzenia komunikatów MEN publikowanych na stronie internetowej tego resortu LINK

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content