KOMUNIKAT

ostrzeżenie

Komunikat  dotyczący jakości wody z wodociągu lokalnego Siekierczyna –  z dnia 01.02.2019r.

Po dokonaniu analizy wyniku badań próbki wody z wodociągu lokalnego Siekierczyna, zaopatrującego Szkołę Podstawową nr 2 w Siekierczynie – nr sprawozdania 196/Z/2019, pobranej w dniu 29.01.2019r. przez przedstawiciela Laboratorium Wody i Ścieków  MZGKiM Sp. z  o.o. w Limanowej w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa nr 2 w Siekierczynie badanie wykonane przez Laboratorium Wody i Ścieków MZGK i M Sp. z o.o. w Limanowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

– jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem fizykochemicznym
i mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Tym samym zostaje uchylony zakaz użytkowania wody z wodociągu lokalnego Siekierczyna, zaopatrującego Szkołę Podstawową nr 2 w Siekierczynie określony decyzją nr 2/19 z dnia  25.01.2018r. znak NHK.431.2.1.2019

 

image_pdfimage_print

Udostępnij