Koncert patriotyczny „Tobie Ojczyzno”

Na zdjeciu scena główna koncertu

7 listopada br. w sali koncertowej przy Placu Św. Benedykta w Szczyrzycu znów zabrzmiał mazurek Dąbrowskiego „Jeszcze Polska nie zginęła”, który rozpoczął koncert pieśni patriotycznych „Tobie Ojczyzno” zorganizowany dla uczczenia 100 – rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Organizatorem koncertu była Halina Bryg – Przewodnicząca Małopolskiej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krakowie. Honorowy patronat na koncertem objęli: Grażyna Ralska – Prezes Okręgu Małopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krakowie, Jan Puchała – Starosta Limanowski oraz Paweł Stawarz – Wójt Gminy Jodłownik.

Jubileusz 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości był okazją do świętowania i radosnego jej przeżywania, wyrazem wdzięczności pokoleniom Polaków, którzy po 123 latach niewoli nie stracili ducha walki i nadziei na odzyskanie państwa i samostanowienia narodowego, przypomnieniem do poczucia jedności i odpowiedzialności za dalsze losy kraju.

Obchody doniosłej rocznicy 100 – lecia niepodległości zaszczyciły swoją obecnością władze Związku Nauczycielstwa Polskiego O/Jodłownik, Limanowa, Nowy Sącz, Kraków, Wójt Gminy Jodłownik, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Limanowej, Radna Miasta Limanowej, Przeor OO Cystersów, Proboszcz Parafii w Szczyrzycu, właściciele użyczonej Sali koncertowej, uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Limanowej pensjonariusze Domu Opieki Senior+ z Dobrej, dyrekcje sąsiednich szkół z młodzieżą szkolną oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście przebywający na pięknej Ziemi Szczyrzyckiej.

Paweł Stawarz Wójt Gminy Jodłownik w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Ojczyzny, która jest wspólnym dobrem każdego członka narodu,a miłość do Ojczyzny wiążę się z odpowiedzialnością za jej losy.

Elżbieta Mordarska – Prezes ZNP O/ Limanowa przypomniała, że my, jako naród musimy szanować symbole narodowe, dbać o język polski i kulturę, o dobre imię Polaków, a pieśni patriotyczne śpiewane razem, są jedną z form wyrażania patriotyzmu.

W koncercie wystąpiło 10 zespołów artystycznych: ze Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Małoplskiego : zespół instrumentalno – wokalny „Nostalgia” , chór „Carpe Diem” – Limanowa, zespół „Oktawianki” – Gdów, chór „Koszyckie nutki” – Koszyce, zespół instrumentalno – wokalny „Rach – Ciach – Ciach” Kraków – Śródmieście, Kabaret „Zielono Mi” – Kraków – Podgórze,  Sekcja Emerytów i Rencistów O/Sucha Beskidzka oraz dzieci z Oddziału „0” ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce, dziecięcy duet gitarowy –  Szczyrzyc  – Krasne Lasocice i zespół regionalny „Mali Szczyrzycanie” – Szczyrzyc.

Podniosłą uroczystość wzbogaciła prezentacja multimedialna pt. „Tobie Ojczyzno”. Przedstawiała ona Józefa Piłsudskiego, jego legiony i zwycięskie boje oraz nekropolie znajdujące się w okolicznych miejscowościach jak również pomniki upamiętniające wydarzenia historyczne związane z drogą do wolności m.in. – cmentarze wojskowe: Krasne Lasocice, Słupia, Jodłownik, Szczyrzyc Smykań, pomnik wdzięczności Sadek – Mstów, Głaz z napisem „Dla Ciebie Ojczyzno”- Szczyrzyc, cmentarz wojskowy na Jabłońcu pod Limanową, pomnik Legionistów, kwatera wojskowa na cmentarzu parafialnym w Limanowej.

Splendoru spotkaniu dodawały znakomicie przygotowane montaże słowno – muzyczne, dziecięce zabawy, śpiew i tańce własnego regionu, uśmiechy maluchów, fantastyczne kostiumy, dekoracje i pieśni patriotyczne. Serce rosło i łzy wzruszenia pojawiały się w oczach uczestników, kiedy cała około 500- set osobowa publiczność włączała się do wspólnego śpiewu. Z radością – jako organizatorzy obserwowaliśmy, że ta ogromna publiczność była wielopokoleniowa, co nam, jako byłym nauczycielom daję satysfakcję, „gdyż takie będą Rzeczypospolite, jako młodzieży chowanie”.

Na zakończenie prowadzący koncert podkreślili, ogromny  i niepowtarzalny wkład nauczycieli w odzyskanie niepodległości. Zacytowali słowa Marszałka Piłsudskiego: „obok pracy wojskowej, która byt nasz utrwaliła, utrwaliła swą krwią, jesteście tymi, którzy w prawdziwym odrodzeniu Polski i odrodzeniu człowieka polskiego macie największe prawo do zasługi”

Koncert nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne wsparcie i pomoc ze strony: Władz Powiatu Limanowskiego, Władz Miasta Limanowa, Władz, Gminy Jodłownik, Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu, Barbary i Adama Czepielów, Władz ZNP Okręgu Małopolskiego i wszystkich, którzy nas wspierali.

 

GALERIA

 

źr./fot.: materiały nadesłane

image_pdfimage_print

Udostępnij