Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Koncert zespołu „Sabionetta” zakończył XXIII Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

Zakończyły się XXIII Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, w trakcie których przebyliśmy drogę od średniowiecznych śpiewów sakralnych, przez renesansowe melodie ze złotych czasów Królestwa Polskiego, aż po barokowe dzieła największych mistrzów. Wszystko w przepięknej oprawie limanowskiej Bazyli Matki Boskiej Bolesnej.

W ubiegły piątek, 28 sierpnia, powróciliśmy do XVI i XVII-wiecznej Polski. Warszawski zespół muzyki dawnej „Sabionetta” pod dyrekcją Agnieszki Obst-Chwały zaprezentował cały przekrój muzyki renesansowej do słów anonimowych poetów, ale również takich osobistości jak Mikołaj Rej czy Jan Kochanowski.

Koncert składał się z instrumentalnych wykonań oraz utworów śpiewanych. Słuchacze po raz kolejny mieli niezwykłą okazję do spotkania z unikatowymi instrumentami takimi jak lira da braccio czy fidel, a po koncercie także do rozmowy z artystami i zakupu płyt zespołu.

Piątkowy koncert zakończył tegoroczny festiwal, który odbywał się w szczególnej atmosferze i w wyjątkowych warunkach. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, koncerty odbywały się w reżimie sanitarnym.

Galeria zdjęć z koncertu na stronie: https://www.ldk.limanowa.pl/gmw/339/xxiii-letnie-koncerty-muzyki-organowej-i-kameralnej—zlote-czasy-krolestwa-polskiego

XXIII Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

Honorowy patronat nad festiwalem objęli: proboszcz parafii MB Bolesnej w Limanowej ks. prałat dr Wiesław Piotrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Mieczysław Uryga Starosta Limanowski oraz Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

Od dwudziestu trzech lat wydarzenie organizuje Limanowski Dom Kultury.

2021-09-24 20:37:21, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa