Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Kondolencje dla najbliższych Śp. Ludwika Węgrzyna

Głębokie wyrazy żalu i współczucia dla rodziny i najbliższych
śp. Ludwika Węgrzyna
Samorządowca Ziemi Bocheńskiej,
Wójta Gminy Bochnia, Radnego Powiatu Bocheńskiego
i Starosty Bocheńskiego przez trzy kadencje (I, II i V).
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,
prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich
składają
Mieczysław Uryga Starosta Limanowski
wraz z Zarządem Powiatu

2024-07-13 21:54:41, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa