Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Konferencja transgraniczna i wizyta studyjna delegacji z Dolnego Kubina w Powiecie Limanowskim.

Od 16 do 18 grudnia  2022 r. na terenie Powiatu Limanowskiego gościła dziesięcioosobowa grupa przedstawicieli branży turystycznej z Dolnego Kubina na Słowacji. Spotkanie odbyło się w ramach organizowanej przez Powiat Limanowski wizyty studyjnej, będącej częścią projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Powiatu Limanowskiego i Dolnego Kubina.

W ramach pierwszej części wizyty, zaproszone osoby wzięły udział w konferencji, rozpoczynającej trzydniową wizytę studyjną podsumowującą projekt transgraniczny , który Powiat Limanowski realizował wspólnie z miastem partnerskim Dolny Kubin.  W trakcie konferencji omówiono szereg tematów dotyczących m.in.: turystyki rowerowej w regionach przygranicznych oraz przykładów transgranicznych szlaków w Europie. Spotkanie miało formę wykładów, które poprowadzili: Marcin Kozioł Prezes Fundacji PolandOnBike, Bogdan Kasperek Dyrektor Biura Euroregionu Śląsk Cieszyński w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Stowarzyszeniu Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej, Sekretarz Euroregionu Śląsk Cieszyński, a także Agnieszka Pyzowska – z Europejskiego Ugrupowania współpracy Terytorialnej „Tatry”. Po konferencji przedstawiciele branży turystycznej w godzinach popołudniowych udali się na do Ośrodka Edukacyjnego Gorczańskiego Parku Narodowego w parku dworskim Wodzickich w Porębie Wielkiej oraz odwiedzili Termy Gorce. W kolejnym dniu wizyty osoby odwiedzające nasz powiat miały możliwość odwiedzić także: Skansen na Jędrzejkówce, Szczyrzyc, gdzie zwiedzili teren klasztoru Opactwa Cystersów oraz browar przyklasztorny.

   

   

     

Nie zapomniano też o innych miejscach, stanowiących ważne punkty na mapie atrakcji turystycznych powiatu limanowskiego, jak np. Muzeum Ziemi Limanowskiej w Limanowej. Podczas wizyty goście ze Słowacji mogli także posmakować specjałów kuchni regionalnej.

Spotkanie było okazją do zacieśnienia dotychczasowej współpracy, poszerzenia sieci kontaktów i wymiany doświadczeń z przedstawicielami słowackiej branży turystycznej.

   

 

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

2024-03-04 09:53:51, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa