Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Kongres Związku EUROREGION „TATRY”

W miniony czwartek 11 kwietnia w Łopusznej odbył się XXV Kongres Związku Euroregion „Tatry”, podczas którego został wybrany przewodniczący związku. W Kongresie brał udział m.in. Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz Sekretarz Powiatu Andrzej Matlęga.

Podczas spotkania delegaci wybrali przewodniczącego rady, jej członków i członków komisji rewizyjnej. Przewodniczącym Rady Związku Euroregion „Tatry” został Bogusław Waksmundzki. Głosowało 51 delegatów, reprezentantów gmin-członków transgranicznego związku, którzy poza Przewodniczącym Rady, wybrali też Członków Rady i Członków Komisji Rewizyjnej.

Tegoroczny Kongres miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przewodniczący przedłożył delegatom sprawozdanie Rady z działalności w okresie od 01.04.2018 r. do 21.03.2019 r., z kolei przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edward Tybor – sprawozdanie Komisji za 2018 rok. Rada otrzymała absolutorium.

 

2019-07-22 03:12:05, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa