Konkurs artystyczny pn. „Rozsiewam radość”

plakat - konkurs rozsiewam radość. Dziecko skazczące i tzymające kolorowe balony.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie artystycznym pn. „Rozsiewam radość”.

Uczniowie przygotowują pracę artystyczną zachęcającą do wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach z życia w społeczności szkolnej, w rodzinie i w otoczeniu. Praca winna być związana z promowaniem sposobów dbania o relacje z innymi, promowaniem wartości tj. dobroć, radość, szacunek do drugiego człowieka, miłość i przyjaźń celem przeciwdziałania przemocy.

Prace artystyczne należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) na adres poczty elektronicznej: pcpr@powiat.limanowski.pl

Praca powinna być opisana (szczegóły w regulaminie i formularzu zgłoszeniowym).

Formularz zgłoszeniowy wraz z pracą należy nadsyłać do dnia 20 listopada 2020 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu) z adnotacją: Konkurs artystyczny pn. „Rozsiewam radość”.

Więcej informacji o wymogach formalnych można znaleźć w załączonym poniżej Regulaminie.

Celem konkursu jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych, zachęcanie uczniów do dzielenia się pomocą, szerzenia radości w czasie społecznej izolacji.

W razie pojawiających się pytań i trudności prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Joanną Kuźniacką pod numerem (18) 33-37-912.

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO pn. „Rozsiewam radość”

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Konkurs artystyczny pn. „Rozsiewam radość”

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content