Konkurs plastyczny “Dobro ma moc”! Zapraszamy do udziału!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zachęca dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) do udziału w konkursie plastycznym pn. „Dobro ma moc”.

Uczniowie przygotowują pracę plastyczną zachęcającą do wzajemnej pomocy w różnych sytuacjach z życia w społeczności szkolnej, w rodzinie i w otoczeniu. Praca winna być związana z promowaniem sposobów dbania o relacje z innymi, właściwą komunikacją potrzeb i promowaniem wartości tj. dobroć, szacunek do drugiego człowieka, szczerość, uczciwość, miłość i przyjaźń celem przeciwdziałania przemocy.

Prace plastyczne należy przesłać lub dostarczyć osobiście wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) na adres tutejszego Centrum (ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa). Praca powinna być opisana (szczegóły w regulaminie i formularzu zgłoszeniowym).

Na formularz zgłoszeniowy wraz z pracą czekamy do dnia 18 listopada 2019 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa) z adnotacją: konkurs plastyczny pn. „Dobro ma moc”.

Więcej informacji o wymogach formalnych można znaleźć w złączonym do niniejszej wiadomości regulaminie.

Celem konkursu jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych, zachęcanie uczniów do dzielenia się pomocą, właściwego reagowania na krzywdę drugiego człowieka.

W razie pojawiających się pytań i trudności prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Joanną Kuźniacką pod numerem (18) 3337 912.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Załącznik nr 1 do regulaminu – formularz zgłoszeniowy

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content