Konkurs plastyczny pod hasłem: „ Grób twój w odległej gdzieś krainie……”

ORGANIZATOR:

 

 

 

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

Jednostka Strzelecka  nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS” Strzelec „ OSW w Tymbarku.

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy w Tymbarku

 

 

 

CELE KONKURSU:–          Uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości,

–          Upamiętnienie 100 rocznicy zakończenia I Wojny Światowej i Bitwy Limanowskiej / Na górze Jabłoniec / w dniach 8-12 grudnia 1914r,

–          Kształtowanie postaw patriotycznych wśród  młodzieży,

–          Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,

–          Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

UCZESTNICY:
  • uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Tymbark
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Tymbark
TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH: 

Grób twój w odległej gdzieś krainie……”

 

 

 

FORMAT PRAC:nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A2
TECHNIKA WYKONANIA:Malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa
TERMINY

  ( ETAPY KONKURSU)

Otwarcie konkursu : 15 listopada  2018 r.

Zakończenie konkursu : 12 grudnia  2018 r.

I. Przeprowadzony na szczeblu placówek w terminie do  03 grudnia  br. Komisje szkolne wyłonią 5 najlepszych prac i prześlą do Urzędu Gminy w Tymbarku, pok. nr. 11 , osoba odpowiedzialna Robert Nowak

II.  Prace wyłonione w etapie szkolnym należy dostarczyć  do UG Tymbark w terminie nie przekraczającym 05 grudnia 2018r.

Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród książkowych, odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

WARUNKI UCZESTNICTWA:–          Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres domowy, nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu.

–          Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane

NAGRODY: 

  • Jury powołane przez organizatora wyróżni po trzy najlepsze prace w każdej grupie wiekowej nagrodami książkowymi.
  • Na stronie internetowej  www.tymbark.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu.
PRAWA ORGANIZATORÓW:Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za  nadzór nad przebiegiem konkursuRobert Nowak

tel: 18 3325 637

e-mail: r.nowak@tymbark.pl

 

Oprac.na podst.: st.insp. ZS Robert Nowak

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content