Konsultacje w sprawie Programu ochrony powietrza

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (POP) to główny tematem trwających właśnie spotkań terenowych, odbywających się w różnych miastach Małopolski. Prezentowane są na nich m.in. propozycje działań naprawczych oraz nowe obowiązki dla gmin, powiatów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców Małopolski.

Na zaproszenie radnej Jadwigi Wójtowicz kolejne takie spotkanie odbyło się w poniedziałek 10 lutego w Gorlicach. Władze województwa reprezentował wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Walka o czyste powietrze, a co za tym idzie zdrowie mieszkańców regionu jest naszym wspólnym celem. Tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich gmin możemy przyczynić się do tego, że Małopolska przestanie być czerwonym punktem na mapie jakości powietrza w Europie – podkreśliła Jadwiga Wójtowicz, radna województwa.

Celem Programu Ochrony Powietrza jest osiągnięcie w Małopolsce do 2023 roku dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu, wyznaczonych w przepisach polskich i unijnych. W dłuższej perspektywie POP zakłada również obniżenie poziomów stężeń pyłów do poziomów rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W nowym dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego Programu, ale przede wszystkim zostaną wprowadzone nowe działania służące szybszej poprawie jakości powietrza.

 

źródło: małopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content