Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego w Myślenicach

Starosta podczas konwentu przy stole prezydialnym

6 czerwca w Myślenicach odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. W Konwencie Powiat Limanowski reprezentował Starosta Jan Puchała.

Spotkanie rozpoczął i gości przywitał Józef Tomal  Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Następnie odbyła się dyskusja w sprawie podjęcia konkretnych działań sprzeciwiających się obniżeniu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.

Po zakończeniu dyskusji głos zabrał Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Hubert Guz Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego omawiając Projekty powiatowe w ramach RPO WM 2014-2020 i Powiatowe projekty geodezyjne.

Kolejno odbyła się dyskusja w sprawie realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw w kontekście regulacji systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy uwzględniając przy tym kwestie jednorazowych wpłat, co powinno stanowić w całości dochód powiatów.

Na koniec dokonano wyboru przedstawicieli do prac Zespołu Roboczego przy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie. Ostatnim punktem było omówienie spraw bieżących Konwentu Powiatów oraz przedstawienie wolnych wniosków.

konwent powiatów

image_pdfimage_print

Udostępnij