Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego na Limanowszczyźnie

Na zaproszenie Ewy Filipiak Przewodniczącej Rady Powiatu Limanowskiego III Konwent Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego odbył się na Limanowszczyźnie. Do Limanowej zawitali Przewodniczący Rad Powiatów z całego Województwa. Spotkanie miało na celu zarówno opracowanie kolejnych tematów z zakresu pracy członków Konwentu jak i promocję Powiatu Limanowskiego. Dwudniowe obrady rozpoczęły się w piątek 25 października br. w budynku Starostwa Powiatowego. Podczas spotkania Przewodnicząca Ewa Filipiak zaprezentowała walory Powiatu Limanowskiego, podkreślając jego różnorodność kulturową jak również ukazując obszar powiatu jako unikalne miejsce turystyczne.

Tematem przewodnim Konwentu były oświadczenia majątkowe. To właśnie do 30 października każdego roku na Przewodniczących spoczywa obowiązek przedstawienie analizy oświadczeń radnych. Składane oświadczenia często zawierają błędy, a interpretacja przepisów prawa w tym zakresie jest zróżnicowana. Szczegółowa dyskusja, przy udziale Joanny  Żurek-Wójcik z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozwoliła uściślić postępowanie Przewodniczących w tym obszarze zarówno wypełniania jak i analizowania oświadczeń oraz korzystania z nadanych Ustawą o samorządzie powiatowym uprawnień.

Druga część konwentu związana była ze zwiedzaniem najciekawszych zakątków powiatu. Ze względu na ograniczony czas wybrane zostały potencjalnie najbardziej interesujące miejsca. Uczestnicy Konwentu mieli szansę na własne oczy zobaczyć część inwestycji spośród prezentowanych podczas projekcji multimedialnych. Uczestnicy przejechali trasę Wyścigu Górskiego zwracając uwagę na zróżnicowanie infrastrukturalne tej drogi w stosunku do innych i jednocześnie podziwiając malowniczy beskidzki krajobraz.

Pierwszym przystankiem było zwiedzenie tras narciarskich w rejonie góry Mogielica, gdzie pracownik Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy LKS „Zalesianka” opowiedział o funkcjonowaniu w sezonie letnim i zimowym tras. Niektórych Przewodniczących nie trzeba było zbyt długo zachęcać, aby już w najbliższym sezonie zimowym rozpocząć swoją przygodę z narciarstwem biegowym.

Na trasie wycieczki nie mogło zabraknąć Szczawy. W Pijalni Wód Mineralnych wszyscy wysłuchali krótkiej historii wydobywania oraz degustowali wody lecznicze: DZIEDZILLA i HANNA. Uczestnicy mogli również poszerzyć swoją wiedzę na temat zbawiennego wpływu wód dla zdrowia i urody.

Na zakończenie dnia członkowie Konwentu udali się na Ziemię Zagórzańską, do Poręby Wielkiej. Zapoznali się z obecnym i docelowym funkcjonowaniem Centrum Rekreacji i Balneologii. Duże zainteresowanie obecnych wzbudziło wyposażenie obiektu: pomieszczenia do hydroterapii, strefa profilaktyki zdrowia oraz kriokomora.

Natomiast sobotnie przedpołudnie upłynęło pod znakiem ochrony środowiska i troski o różnorodność biologiczną. Uczestnicy Konwentu dzięki uprzejmości Dyrektora GPN Janusza Tomasiewicza zwiedzili Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego oraz parku dworskim Hrabii Wodzickich wraz ze znajdującą się tam tężnią i amfiteatrem. Uczestnicy poznali zarówno historię powstania jak i unikalną faunę i florę GPN oraz projekty planowane do realizacji. Olbrzymie zainteresowanie wywołał film promujący Park a dopełnieniem całości była nowo otwarta ekspozycja prezentująca kolejne piętra lasów, gdzie zwiedzanie kolejnych sal ekspozycji odzwierciedlało wędrówkę szlakiem turystycznym, który zaczyna się w dolinie górskiego potoku i prowadzi  przez różne środowiska przyrodnicze – buczynę karpacką, bór świerkowy i polanę reglową.

Przewodniczący Rad nie kryli zadowolenia z wizyty jak i byli pod wrażeniem atrakcyjności Powiatu Limanowskiego. Na zakończenie Konwentu zostały podjęte decyzje o przyszłych wyjazdach dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. do Gorczańskiego Parku Narodowego.

W Konwencie wzięli udział: Piotr Goraj – Przewodniczący Konwentu i Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Kazimierz Brzyk – Wiceprzewodniczący Konwentu i jednocześnie Przewodniczący Powiatu Brzeskiego, Krzysztof Świerczek – Wiceprzewodniczący Konwentu i Przewodniczący Rady Powiatu Miechowskiego, Bernadetta Gąsiorek – Przewodnicząca Rady Powiatu Bocheńskiego, Roman Potoniec – Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, Tadeusz Rafacz – Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego, Włodzimierz Korczyński – Przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego, Ryszard Hadke – Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego, Zofia Kaczyńska – Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego, Jadwiga Skoczek – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wielickiego oraz Barbara Gacek – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego.

Natomiast Gospodarzy Konwentu reprezentowali: Ewa Filipiak – Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego, Agata Zięba – Wicestarosta Limanowski oraz Józef Pietrzak i Jan Więcek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego.

 

GALERIA ZDJĘĆ

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content