Krakowska Konferencja „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej”

Krakowska Konferencja „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej"- prowadząca konferencję Marta Malec - Wach podczas przentacji

10 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się wojewódzka konferencja pn. „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej”. W wydarzeniu udział wzięła Marta Malec-Lech z zarządu Województwa Małopolskiego. Wydarzenie było dedykowane kadrze systemu pomocy i integracji społecznej z terenu województwa małopolskiego, organizacjom i instytucjom zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności: członkom Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, przedstawicielom jednostek pomocy społecznej – powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wśród wyróżnionych instytucji znalazło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Krakowska konferencja była okazją do podjęcia dyskusji w zakresie wdrażania nowych rozwiązań mających na celu wzbogacenie możliwości wsparcia osób i rodzin, jakim jest tworzenie centrum usług społecznych stanowiących odpowiedź na wyzwanie kreowania systemu wsparcia odpowiadającego na aktualne potrzeby. W trakcie spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele szeroko rozumianego sektora pomocowego, poruszone zostały zagadnienia związane z nowym wyzwaniem, jakim jest tworzenie centrum usług społecznych, ale także tematy dotyczące problematyki przemocy wobec dziecka oraz innych sytuacji kryzysowych.

Podczas konferencji zostali  uhonorowani laureaci dwóch wojewódzkich konkursów: Małopolski Pracownik Socjalny Roku – Mamy moc pomagania, którego celem jest wyróżnienie aktywnych pracowników socjalnych z Małopolski i promowanie ich osiągnięć w regionie oraz Małopolski Samorząd – Przeciw Przemocy, to konkurs na najlepsze działania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewody Małopolskiego. Konferencja została zorganizowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.

Tegoroczni laureaci konkursów:

Małopolski Pracownik Socjalny Roku – Mamy moc pomagania:

Tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku:
Krystyna Pawełek – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Honorowe wyróżnienia:
– Anita Misiek – Ośrodek Pomocy Społecznej Andrychów
– Katarzyna Cecuga – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków
– Paulina Cebula – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia

Małopolski Samorząd – Przeciw Przemocy

Laureaci nagrody (przyznano dwie równorzędne nagrody dla Gmin):
– Gmina Gdów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie
– Gmina Dębno, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wola Dębińska
– Powiat Wadowicki, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Radocza

Wyróżnienia:

– Gmina Dąbrowa Tarnowska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
– Powiat Limanowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

Krakowska Konferencja „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej" Krakowska Konferencja „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej"

źródło: małopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content