Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


Lista zwycięzców XXII Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta Turoniowi”

Widok sceny podczas występów

W ubiegły weekend (21-22.01.2023 r.) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu była miejscem powiatowego święta folkloru, zabawy i tradycyjnego kolędowania. Na piękne przygotowanej scenie wystąpiło 30 grup kolędniczych, w tym 14 grup dziecięcych, 4 grupy młodzieżowe i 12 grup dorosłych. Łącznie około 500 artystów – amatorów. 

Wszystkie występy oceniała komisja w składzie: prof. dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog, mgr Benedykt Kafel – etnograf oraz Piotr Lulek – regionalista, muzyk. Zgodnie z protokołem posiedzenia Komisji Artystycznej XXII Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta Turoniowi”  przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

A. w kategorii dziecięcej (od 7 do lat 13):

Cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł otrzymały grupy kolędnicze: Z GWIAZDĄ z Krasnego – Lasocic; Z GWIAZDĄ z Laskowej; PASTUSZKI z Sadku- Kostrzy; TRZEJ KRÓLOWIE z Szyku.

Osiem równorzędnych II miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł, otrzymują grupy kolędnicze Z TURONIEM z Lubomierza; Z GWIAZDĄ z Lubomierza; Z SZOPKĄ (rekwizyt) z Siekierczyny; PASTUSZKOWIE z Męciny; Z GWIAZDĄ z Zasadnego; Z GWIAZDĄ z Jodłownika; Z GWIAZDĄ ze Słopnic; Z GWIAZDĄ z Ujanowic.

Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ z Nowego Rybia; Z TURONIEM z Łostówki.

B. w kategorii młodzieżowej (od 14 do lat 17)

Dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 450 zł otrzymują grupy kolędnicze z Z GWIAZDĄ z Szyku; Z TURONIEM z Sadku – Kostrzy.

Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 350 zł otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ z Krosnej; Z SZOPKĄ (rekwizyt) z Zalesia.

Ponadto na XXVI Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych „Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu komisja zakwalifikowała laureatów I miejsc w kategorii dziecięcej i młodzieżowej, tj. Z GWIAZDĄ z Krasnego – Lasocic; Z GWIAZDĄ z Laskowej; PASTUSZKI z Sadku- Kostrzy; TRZEJ KRÓLOWIE z Szyku; Z GWIAZDĄ z Szyku; Z TURONIEM z Sadku – Kostrzy.

C. w kategorii dorosłych (powyżej 18 lat):

Pięć równorzędnych I miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ z Mszany Górnej; PASTERZE z Pisarzowej; ŻYWA SZOPKA z Sadku – Kostrzy; PASTERZE ze Szczyrzyca; Z TURONIEM I GWIAZDĄ z Lubomierza.

Cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 500 zł otrzymują grupy kolędnicze HERODY z Wilkowiska; Z TURONIEM z Jurkowa; Z TURONIEM z Kasiny Wielkiej; Z GWIAZDĄ z Ujanowic.

Trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł, otrzymują grupy kolędnicze HERODY ze Szczawy; Z KONIKIEM ze Żmiącej; Z TURONIEM ze Skrzydlnej

Ponadto na LI Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w ramach „ Góralskiego Karnawału” w Bukowinie Tatrzańskiej komisja zakwalifikowała dorosłe grupy kolędnicze, będące laureatami I i II miejsc, tj. Z GWIAZDĄ z Mszany Górnej; PASTERZE z Pisarzowej; ŻYWA SZOPKA z Sadku – Kostrzy; PASTERZE ze Szczyrzyca; Z TURONIEM I GWIAZDĄ z Lubomierza; HERODY z Wilkowiska; Z TURONIEM z Jurkowa; Z TURONIEM z Kasiny Wielkiej; Z GWIAZDĄ z Ujanowic.

Komisja stwierdziła, że Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta Turoniowi” jest ważnym wydarzeniem służącym przekazywaniu tradycji kolędniczych tzw. Lachów Limanowskich, Górali Białych i Górali Zagórzańskich. Wpływa on na utrwalanie tradycji, a młodemu pokoleniu służy poznaniu i utrzymywaniu własnej tożsamości kulturowej. Tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie artystyczno-merytorycznym. Komisja zauważyła potrzebę kontynuowania tradycyjnych form kolędowania w środowisku regionalnym i lokalnym oraz zaproponowała rozważyć zorganizowanie seminarium, będącego szkoleniem instruktorów grup kolędniczych w celu właściwego zrozumienia poszczególnych form kolędowania.

 

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Mieczysław Uryga Starosta Limanowski oraz Bolesław Żaba Wójt Gminy Mszana Dolna. Powiat Limanowski reprezentowali Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Limanowski Agata Zięba, Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak, Wiceprzewodniczący Rady Jan Więcek, Członek Zarządu Józef Jaworski oraz Radny powiatowy Bolesław Jania.  Zaprezentowane występy tradycyjnego kolędowania Lachów Limanowskich,  Górali Białych oraz Górali Zagórzańskich podziwiali również zaproszeni goście z partnerskiego Powiatu Sławieńskiego.

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Limanowej

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content