Ostatnie dni na zgłoszenie pomysłu na logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego

Celem Konkursu jest wyłonienie do zwycięskiej pracy prezentującej logo Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego pozwalającego kreować pożądany wizerunek Powiatu Limanowskiego.

Powinno kojarzyć się z powiatem, jego historią, tradycją, kulturą, przyrodą lub innymi walorami charakterystycznymi dla powiatu i jego społeczności, być oryginalne, czytelne i funkcjonalne, cechować się wysokim poziomem artystycznym, spełniać jednocześnie rolę marketingową i informacyjną.

Konkurs skierowany do projektantów, artystów plastycznych, uczniów, studentów, absolwentów szkół i uczelni wyższych – osób fizycznych, prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub też mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do 11 października 2019 r.

Ocena projektów nadesłanych na Konkurs odbywać się będzie wg następujących kryteriów:
a) zgodność z założeniami zawartymi w Regulaminie,
b) potencjał komunikacyjny,
c) wyróżnienia na tle konkurencji;
d) badanie preferencji, klasyfikacji i skojarzeń,
e) badanie czytelności,
f) badanie zapamiętywalności.

Za nagrodzony projekt i przeniesienie praw do niego na Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego zostanie twórcy przekazana nagroda finansowa w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Szczegóły konkursu w Regulaminie
Karta zgłoszenia

image_pdfimage_print

Udostępnij