Na wzgórzu Jabłoniec uczczono 108. rocznicę Bitwy Limanowskiej

W niedzielę 18 grudnia 2022 r. na wzgórzu Jabłoniec odbyły się obchody 108. rocznicy bitwy, jaka w czasie I Wojny Światowej, w 1914 roku rozegrała się pomiędzy wojskami austro – węgierskimi i rosyjskimi, zwanej także „Bitwą Limanowską”.

W uroczystości  zorganizowanej przez  Burmistrza Miasta Limanowa oraz Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914” wzięli udział przedstawiciele Powiatu Limanowskiego Przewodniczący Rady Józef Pietrzak oraz radny Stefan Hutek. Rocznicowe spotkanie na Jabłońcu otworzyli: Marek Sukiennik Prezes Limanowskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej „Jabłoniec 1914” wraz z Wiceprezesem Stowarzyszenia Marią Dąbrowską – Czernek. Wszystkich zgromadzonych uczestników wydarzenia powitał  Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda.

 

W obchodach rocznicowych tradycyjne wzięły udział delegacje Polski oraz Węgier, jak również liczni mieszkańcy Limanowej i okolic .

Wśród gości ze strony węgierskiej obecni byli:

– Albert Muhr – wnuk płk. Othmara Muhra – dowódcy który poległ na Jabłońcu,
– Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr.Tibor Gerencsér,
– attache  wojskowy ppłk Antal Csik reprezentujący ambasadę węgierską w Warszawie,
– dr Sándor Nedeczky – były konsul Węgier w Polsce, obecnie w Ministerstwie Kultury i Innowacji,
– płk Vilmos KOVÁCS, obecnie w  Fundacji Kultury Węgierskiej, były Dyrektor Instytutu i Muzeum Historii Wojen w Budapeszcie, któremu towarzyszyli płk Szilárd DEMETER – Przewodniczący Kuratorium Fundacji Kultury Węgierskiej oraz Sándor CSABA – Dyrektor Fundacji, Wiceprzewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech – Halina Sowa-Bárczi,
płk Dénes Fekete z Miskolca,
– płk János Balogh z Budapesztu,
– Prezes Stowarzyszenia Węgierskich Absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, któremu towarzyszył syn dr Oliver Balogh, również absolwent WAT-u,
– Delegacja z Székesfehérváru ze Stowarzyszenia „Fehérvári Huszárok” kultywującego tradycje bojowe 10. pułku cesarskich i królewskich huzarów „Vilmos huszarok” na czele z Przewodniczącym Stowarzyszenia rachmistrzem płk Csaba Páli, któremu towarzyszyli huzarzy,
– Delegacja Soprońskiego Stowarzyszenia Tradycji Huzarskiej –  huzarzy Attila Németh i Márk Clausing,
– Dwuosobowa delegacja z Székesfehérváru ze Stowarzyszenia Tradycji 17. królewskiego pułku piechoty,
delegacja Samorządu Polskiego z Miszkolca na czele z Przewodniczącą Samorządu Narodowości Polskiej w Miszkolcu Móniką Szabó, Péterem Bárkányi – wiceprzewodniczącym oraz Sabiną Szabó i Péterem Kusztván,
– dr Péter Kertész – Wicedyrektor Instytutu Kultury Węgierskiej  w Warszawie,

– delegacja Węgrów mieszkających na Słowacji – ppłk Ferenc RAJKÓ i Ernő ZÁCSIK oraz László  SCHEIRICH z Poprádu,
dr István Papp z  Nyíregyháza oraz  Zoltán MANDICS z Debreczyna

Stronę polską podczas uroczystości na Jabłońcu reprezentowali:

– Za-ca Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Andrzej Sioła,
– Dowódca 114 batalionu lekkiej piechoty WOT mjr Jan Rosiek,
– Komendant Powiatowy PSP w Limanowej brygadier Wojciech Frączek,
– asp. szt. Robert Pala z KPP w Limanowej,
– Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego Józef Pietrzak,
– Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz oraz radni miasta: Irena Grosicka, Janusz Kądziołka, Leszek Mordarski, Wiesław Sędzik, Waldemar Śliwa i Piotr Zoń
– Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut
– Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi Jacenty Musiał
– Prezes Stowarzyszenia Ziemi Limanowskiej Stefan Hutek
– przedstawiciele Towarzystwa Edukacji Historycznej i Patriotycznej „Semper Fidelis” z Wrocławia,
– dr Wiesław Bator z Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego z Krakowa,
– członkowie Stowarzyszenia Św. Kingi ze Starego Sącza,
– przedstawiciele Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza ZGP P. Panc Południe,
– członkowie Stowarzyszenia „Kasztanka” z Laskowej

– członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec na czele z jego dowódcą bryg. Stanisławem Dębskim.

Po przywitaniu gości odbyło się odegranie hymnów państwowych Węgier i Polski, a następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia, po których odbyła się msza św. w intencji poległych podczas historycznej bitwy, którą sprawował ks. Tomasz Koźbiał z Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

   

Po mszy świętej przybyłe delegacje oraz goście złożyli wiązanki i znicze pod pomnikiem poległego na płk. Jabłońcu Othmara Muhra.

   

 

źr./fot.: UM Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content