Nabór do projektów „Równe szanse”, „Aktywna Kobieta”

Powiatowu Urząd Pracy
POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ Z dniem 2 lipca 2018 r. ogłasza nabór do projektu pn

„Równe szanse „ – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. w tym osób powyżej 50 r.ż. i osób  z niepełnosprawnościami w powiecie limanowskim”

oraz

„Aktywna kobieta „ – Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet powyżej 30 r.ż. w tym kobiet powyżej 50 r.ż. w powiecie limanowskim”

     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektów: 2 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.
 

Dokumenty do pobrania:

image_pdfimage_print

Udostępnij