Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Nabór wniosków o przyznanie nagród pieniężnych dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie nagród pieniężnych dla zawodników, trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej mających miejsce zamieszkania na terenie powiatu limanowskiego lub reprezentujących czy pracujących na rzecz klubów sportowych lub innych podmiotów statutowo związanych z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej działających w Powiecie Limanowskim.

Okresem branym pod uwagę przy przyznawaniu nagród jest ubiegły rok kalendarzowy w stosunku do roku, w którym przyznaje się nagrody.

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2021 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/174/20 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r.

Kontakt:

Inspektor w Biurze Promocji, Kultury i Turystyki – Pani Bogumiła Ludwiczek tel. 18 3337 901

Dokumenty do pobrania:

Regulamin określający warunki i tryb przyznawania i pozbawiania nagród pieniężnych za osiągnięcia  w działalności sportowej

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej za osiągnięcia w działalności sportowej:

-PDF
-WORD

2021-12-07 13:56:28, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa