Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty dla Pani Danuty Buszek- Wrona

Pani Danuta Buszek- Wrona jako nauczyciel zajęć edukacyjnych zawodowych w zawodzie technik budownictwa Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej za  wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała 25 października Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty. Jest to duże wyróżnienie dla szkoły, bardzo się cieszymy i gratulujemy.

Krótko o pracy i zaangażowaniu w życie szkoły Pani D. Buszek- Wrona:

Corocznie przygotowuje młodzież do udziału w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,  jej uczniowie kwalifikują się do zawodów okręgowych i centralnych oraz uzyskują tytuł finalisty i laureata tj. w latach szkolnych:  2001/2002 – 3 laureatów,  2002/2003 – 2 laureatów, 2003/2004 – 1 laureat, 1 finalista, 2004/2005 – 2 laureatów, 2005/2006 – 3 laureatów, 2006/2007 – 3 laureatów, 2007/2008 – 3 laureatów, 2008/2009 – 3 laureatów, 2009/2010 – 3 laureatów, 2 finalistów, 2010/2011 – 2 laureatów, 2011/2012 – 4 laureatów, 2012/2013 – 5 laureatów, 2 finalistów, 2014/2015 – 3 finalistów, 2015/2016 – 2 laureatów, 3 finalistów, 2016/2017 – 2 laureatów, 2 finalistów, 2017/2018 – 2 laureatów

Przez wiele lat przewodniczyła sekcji przedmiotów budowlanych.
W latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 egzamin z kwalifikacji B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich – zdali wszyscy uczniowie.

Dzięki pracy i staraniom  w 2011 r. Technikum Budowlane zostało Liderem Edukacji Zawodowej – I miejsce w kraju w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Szkoła zawodowa, szkołą pozytywnego wyboru”. Nagrodą za zajęcie I – go miejsca było wyposażenie nowoczesnych pracowni: komputerowej i językowej, każda po 16 stanowisk komputerowych. O tytuł rywalizowało 212 szkół z całej Polski. W 2016 r. w rankingu Technikum „Perspektywy” Technikum otrzymało srebrny znak jakości, w 2018 r. – złoty znak jakości.

Pani Danuta Buszek – Wron współpracuje z absolwentami, którzy są właścicielami, dyrektorami firm budowlanych oraz cieszy się dużym autorytetem, szacunkiem i zaufaniem całej społeczności szkolnej.

Życzymy Pani  dalszej wytrwałej, efektywnej pracy i kolejnych sukcesów.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij