Nagrodzeni przez Powiat w akcji „Odblaskowa Szkoła”

Wśród wszystkich szkół biorących udział w akcji „Odblaskowa Szkoła” w gronie nagrodzonych  w skali całego województwa małopolskiego wysokie miejsca zajęły trzy szkoły z terenu powiatu limanowskiego. Życzenia i upominki dla uczniów, koordynatorów projektów oraz dyrektorów szkół w dniu 17 grudnia wręczyli Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Przewodnicząca Rady Ewa Filipiak oraz Członek Zarządu Wojciech Włodarczyk.

 

W rankingu powiatowym zostały nagrodzone następujące szkoły:

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Mordarce

II miejsce – Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 im. Jana z Kęt w Limanowej

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Wł. Reymonta w Pasierbcu

Państwa zaangażowanie w akcję „Odblaskowa Szkoła” Zostało wysoko ocenione na tle całego województwa. To wyjątkowe wyróżnienie, które świadczy o świadomości bezpieczeństwa na drogach wśród uczniów oraz chęci i uwadze przekazanej im przez nauczycieli i rodziców. Ogromnie cieszy nas, że wśród tak wielu szkół zostały docenione szkoły z terenu powiatu limanowskiego – mówił Starosta Limanowski Mieczysław Uryga. –  Jesteśmy przekonani, że będzie to dla Państwa motywacja do  realizacji dalszych projektów, a najmłodsi mieszkańcy powiatu limanowskiego będą wzorem dla innych, przyczyniając się tym samym do zwiększania bezpieczeństwa na naszych drogach – złożył życzenia Starostwa wraz z przedstawicielami Zarządu i Rady, przekazując uczestnikom akcji „Odblaskowa Szkoła” listy gratulacyjne oraz upominki.

 

Tegoroczna akcja „Odblaskowa Szkoła” odbyła się już po raz dziewiąty. Do konkursu zgłosiło się 340 szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

Dzięki tej inicjatywie na początku bieżącego roku szkolnego na terenie Małopolski w kamizelki i elementy odblaskowe zostało wyposażonych ponad 50 tys. uczniów. Odbyło się szereg imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Celem akcji było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Ponadto założeniem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku korzystania przez pieszych z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij