Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych w Powiecie Limanowskim

Uczestnicy obchodów stoją przy kwaterze wojskowej na cmentarzu parafialnym w Limanowej

1 marca w Narodowe Święto Żołnierzach Wyklętych odbyły się powiatowo – miejskie uroczystości upamiętniające żołnierzy, którzy po roku 1945 walczyli z sowieckim okupantem dążąc do odzyskania niepodległego Państwa Polskiego. Organizatorami tegorocznego wydarzenia byli: Powiat Limanowski, Miasto Limanowa, Bazylika im. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, Stowarzyszenie Ziemia Limanowska oraz Związek Strzelecki „Strzelec”.

Tego dnia uroczystości rozpoczęły się od „Marszu Pamięci” który z ulicy Fabrycznej w Limanowej/Sowlinach przeszedł na limanowski cmentarz. W przemarszu wzięli udział członkowie limanowskiego Strzelca oraz delegacje z pocztami sztandarowymi.

Główne obchody miały miejsce przy kwaterze wojskowej na Cmentarzu Parafialnym w Limanowej. Modlitwę za dusze poległych żołnierzy odmówił ks. płk. Waldemar Rawiński mł kapelan Wojska Polskiego, natomiast mł. insp. Stanisław Dębski – z  Obwodu Małopolska Związku Strzeleckiego STRZELEC odczytał Apel Pamięci. Następnie parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji, służb mundurowych oraz szkół z terenu powiatu złożyły na grobach znicze i chwilą ciszy uczcili pamięć o poległych.

Dalsza część obchodów miała miejsce w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.  Uroczystą mszę świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych odprawił Ks. płk. Waldemar Rawiński, który również skierował do zgromadzonych Słowo Boże.

Po mszy uczestnicy obchodów udali się do Domu Pielgrzyma przy limanowskiej bazylice, gdzie mogli się posilić ciepłym posiłkiem oraz wziąć udział w dalszej części uroczystości patriotycznych. Senator RP Jan Hamerski, lokalni samorządowcy i zaproszeni goście zabrali głos, zwracając uwagę na pielęgnowanie pamięci o niezłomnych bohaterach ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy wyklętych z terenu powiatu limanowskiego.

Gospodarz Powiatu Limanowskiego, Starosta Limanowski Jan Puchała podziękował w swoim przemówieniu współorganizatorom oraz uczestnikom wydarzenia. – To dla nas wielki zaszczyt, że możemy czcić pamięć bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę – mówił Starosta, zwracając uwagę, na to że mamy obowiązek pamiętać o tych, którzy cierpieli i oddawali życie za to, abyśmy teraz mogli mieszkać w wolnej i niepodległej Polsce .

List Wiceministra Finansów, Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka z okazji Narodowego Święta Żołnierzach Wyklętych odczytał Dyrektor Biura oraz Członek Zarządu Powiatu Wojciech Włodarczyk – Dzięki takim spotkaniom budujemy żywą więź z pokoleniami Polaków, które położyły na stos swoje życie, liczne cierpienia i prześladowania dla dobra narodu – napisał w liście Wiceminister, zaznaczając, że prowadzenie działań patriotycznych na terenie powiatu limanowskiego służy zachowaniu pamięci o bohaterach, ale także służy kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich wśród młodych pokoleń.  

Dopełnieniem obchodów był koncert pieśni patriotycznych Zespołu Consonans z ZS nr 1 w Limanowej kierowanego przez Leszka Mordarskiego.

W obchodach wzięli udział: Senator RP – Jan Hamerski, ks. płk. Waldemar Rawiński kapelan Wojska Polskiego, Starosta Limanowski – Jan Puchała, Wicestarosta Limanowski Mieczysław Uryga, Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego – Agata Zięba, Wojciech Włodarczyk, oraz Rani Powiatu Limanowskiego – Rafał Rusnak, Jolanta Grzegorzek, Józef Jaworski, Józef Pietrzak, Ewa Filipiak, Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, z-ca wójta Wacław Zoń oraz Radni Miasta Limanowa,Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, przedstawicielka biura posła na Sejm RP Józefa Leśniaka – Sylwia Kubacka, Prezes Stowarzyszenia Ziemia Limanowska Stefan Hutek, Związki Strzeleckie z terenu Powiatu Limanowskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych i insytucji z terenu Powiatu Limanowskiego, przewodniczących rad gmin, Piotr BorkowskiPrezes Sądu Rejonowego w Limanowej, Mirosław Kazana Prokurator Rejonowy w Limanowej, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – z-ca Komendanta podinsp. Krzysztof Chochliński, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej- na czele z p.o.komendantast. kpt Wojciechem Frączek, przedstawiciele Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na czele z ppłk. Przemysławem Juszczakiem, delegacje wraz z pocztami sztandarowymi  instytucji,  szkół  i  zakładów pracy w tym Marek Młynarczyk dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Marek Urbański dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej, Marcin Radzieta dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej, przedstawiciele Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej,  a także rodziny żołnierzy wyklętych.

 

W imieniu organizatorów powiatowo -miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pragniemy podziękować za udział w tak ważnej dla społeczności lokalnej uroczystości.Wojna się nie skończyła ( … ).
Nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym Państwie Polskim.
Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa.

Gen. bryg. Leopold Okulicki ” Niedźwiadek „

Cześć i chwała Bohaterom!

Zapraszamy do galerii zdjęć na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/Powiat-Limanowski

Autor : K.Syjud/ WPPiP
image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content