Powiat Limanowski

Oficjalny portal

„Nowoczesne nauczanie w I LO w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – edycja II”

Powiat Limanowski realizuje projekt pn. „Nowoczesne nauczanie w I LO w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – edycja II

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje,
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

 

Więcej o projekcie

2020-04-05 10:12:33, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa