„Nowoczesne nauczanie w I LO w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – edycja III”

Powiat Limanowski realizuje projekt pn. „Nowoczesne nauczanie w I LO w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – edycja III”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje,
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania
10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna,
Typ projektu: B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

 

 

Beneficjent projektu: Powiat Limanowski
Realizator projektu:
I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej

Całkowita wartość projektu: 41 066,98 zł
Wysokość dofinansowania: 95 % , tj. 39 013,63 zł
Okres realizacji projektu:  rok szkolny 2018/2019

Celem Projektu jest wzrost kompetencji i postaw uczniów ze szczególnymi potrzebami
w I LO w Limanowej poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi z przedmiotów biologia,  matematyka i fizyka, a także kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.

Grupę docelową Projektu stanowią uczniowie klas 2 w roku szkolnym 2018/2019, posiadający kompetencje do udziału w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu.

W ramach Projektu realizowane są zadania związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, tj.:

  • zajęcia on-line: obszar tematyczny – biologia (w tym wyjazdy na uczelnię wyższą)
  • zajęcia on-line: obszar tematyczny – matematyka (w tym wyjazdy na uczelnię wyższą)
  • koła naukowe: obszar tematyczny – biologia
  • koło naukowe: obszar tematyczny – matematyka
  • koło naukowe: obszar tematyczny – fizyka (w tym wyjazdy na uczelnię wyższą)

Projekt obejmuje także zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej, matematycznej  i fizycznej.

Główne rezultaty jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji Projektu, to podniesienie przez uczniów biorących w nim udział kompetencji w zakresie obszarów tematycznych: biologia, matematyka i fizyka.

Pliki do pobrania

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content