Starostwo Powiatowe w Limanowej
ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa

tel: 18 33 37 800


„Nowoczesne nauczanie w I LO w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – edycja V”

Plakat - „Nowoczesne nauczanie w I LO w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – edycja V”

Projekt pn. „Nowoczesne nauczanie w I LO w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – edycja VI”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10  Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Beneficjent projektu: Powiat Limanowski
Realizator projektu: I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej

Całkowita wartość projektu: 40 735,38 zł
Wysokość dofinansowania: 95 % , tj. 38 698,61 zł
Okres realizacji projektu:  rok szkolny 2021/2022

Celem Projektu jest wzrost kompetencji oraz kształtowanie postaw uczniów ze szczególnymi potrzebami w I LO w Limanowej, poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi
z przedmiotów biologia, język angielski i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Celem projektu jest także kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.

Grupę docelową Projektu stanowią uczniowie klas 2 w roku szkolnym 2021/2022, posiadający kompetencje do udziału w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu.

W ramach Projektu realizowane są zadania związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, tj.:

  • zajęcia on-line: obszar tematyczny – biologia (w tym wyjazd na uczelnię wyższą),
  • zajęcia on-line: obszar tematyczny – język angielski (w tym wyjazd na uczelnię wyższą),
  • zajęcia on-line: obszar tematyczny- umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (w tym wyjazd na uczelnię wyższą),
  • koła naukowe: obszar tematyczny – biologia,
  • koła naukowe: obszar tematyczny – język angielski,
  • koła naukowe: obszar tematyczny – umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Projekt obejmuje także zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów biorących udział
w projekcie oraz do pracowni biologicznej, języka angielskiego oraz pracowni gdzie odbywają się zajęcia  z obszar tematycznego – umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Główne rezultaty jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji Projektu, to podniesienie przez uczniów biorących w nim udział kompetencji w zakresie obszarów tematycznych: biologia
język angielski i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Pliki do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszenia do projektu
Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku
Oświadczenie uczestnika projektu
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content