Nowy ambulans dla Szpitala Powiatowego w Limanowej

Starosta Limanowski Mieczysław Uryga wraz z Dyrektorem Szpitala Marcinem Radziętą stoją przed nową karetką.

12 października odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala oraz poświęcenie nowej karetki. Ponadto po zakończonych obradach członkowie Rady Społecznej wizytowali zmodernizowane dwie pracownie: Analityczną i Serologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi oraz Centrum Leczenia Chorób osób w podeszłym wieku.

Spotkanie rozpoczęło się na placu przed budynkiem Szpitala, gdzie Kapelan Szpitala ks. Piotr Jaworski dokonał poświęcenia karetki. Podczas spotkania obecni byli: Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Józef Pietrzak Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Czesław Kawalec oraz Józef Jaworski Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego, Kazimierz Jasiński Radny Powiatu Limanowskiego, Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala wraz z doktorem Andrzejem Gwiazdowskim Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lek. Błażej Głowicki, Pielęgniarka Oddziałowa SOR Krystyna Maśnica, Koordynator Zespołów Ratownictwa Medycznego Andrzej Burnagiel, Kierownik Sekcji Transportu Zbigniew Jeż oraz członkowie Rady Społecznej Szpitala i przedstawiciel Związków Zawodowych Ratowników Medycznych Łukasz Maśnica.

Dyrektor Szpitala witając gości podziękował wszystkim za przybycie. „Cieszę się, iż możemy się tutaj spotkać i przy okazji kolejnego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala wspólnie uczestniczyć w poświeceniu nowej karetki. Jest to nowoczesny i w pełni wyposażony ambulans, zakupiony dzięki środkom z Unii Europejskiej i jestem przekonany, że będzie nam dobrze służył”.

Dyrektor Szpitala złożył również podziękowania dla Pana Zbigniewa Jeża, który od ponad 20 lat pełni funkcję Kierownika Sekcji Transportu i czuwa nad sprawnym działaniem taboru. Nowy ambulans, który trafi do Sekcji został zakupiony w ramach projektu pn. „Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego oraz zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji” dofinansowanego w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Po poświęceniu karetki odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala podczas której przyjęto uchwały o zmianie w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala, o zbyciu majątku trwałego tj. czterech pojazdów sanitarnych Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz o przyjęciu darowizny środków trwałych w postaci aparatury medycznej  sprzętu otrzymanego z Ministerstwa Zdrowia. Przyjęto również uchwałę o zmianie Planu Inwestycyjnego Szpitala.

Kolejnym punktem spotkania była wizyta w zmodernizowanej Pracowni Analitycznej po której oprowadziła Pani Zofia Więcław Kierownik Pracowni oraz wizyta w Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku.

Źródło,fot.: szpitallimanowa.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content