Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Obradował Zarząd Powiatu Limanowskiego

We wtorek 24 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Limanowskiego.

Zarząd Powiatu Limanowskiego podjął uchwały w sprawie przyznania trzem Domom Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego środków z programu grantowego Narodowego Funduszu Zdrowia pt. ”Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, DPS oraz zakładów pielęgniarsko-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Są to DPS-y w Limanowej, Mszanie Dolnej i Szczyrzycu. Całkowita kwota przyznanych środków to 76 957,83 zł.

Ponadto Wojewoda Małopolski podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dotacji celowej dla Powiatu Limanowskiego w wysokości 84 043,00 zł przeznaczonej na działalność Domów Pomocy Społecznej. Dotacja została przyznana czterem DPS-om:  w Limanowej (17 157,69 zł), w Mszanie Dolnej (29 248,80 zł), w Kasinie Wielkiej (17 172,23 zł) oraz Rabie Niżnej (20 464,28 zł).

Przedmiotem posiedzenia Zarządu była także Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego w Limanowej. Zostanie ona doposażona w 10 koncentratorów tlenu. Na ten cel Powiat Limanowski uzyskał dotację w wysokości 28 000 zł od Wojewody Małopolskiego, natomiast wkład własny wyniósł 7 000 zł.

Podczas posiedzenia Zarząd podjął decyzję o realizację dwóch zadań drogowych:  „Zabezpieczenie wylotu przepustu w km 1+31,00 drogi powiatowej nr 1628K Poręba Wielka – Poręba Górna w miejscowości Poręba Wielka” (koszt 13 185,60 zł) oraz  „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1629 K Mszana Dolna – Hucisko w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Niedźwiedź (koszt 35 505, 92 zł).

2021-09-24 20:55:14, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa