Od stycznia 2022 roku wyższe kary za wykroczenia drogowe

Od 1 stycznia 2022 r. wyższe kary za wykroczenia drogowe - plakat informacyjny

Od 1 stycznia 2022 r. kierowców czekają podwyżki za wykroczenia drogowe. Nowelizacja przepisów zaostrza część kar za wykroczenia drogowe, nawet kilkukrotnie. Wprowadza też nowe wykroczenia. W opublikowanym w Dzienniku Ustaw nowym taryfikatorze ujętych jest aż 12 wykroczeń, że które kierowca dostanie 15 punktów karnych.

Jazda niezgodnie z przepisami będzie droższa. Przekroczenie prędkości dopuszczalnej o 30 km/h zagrożone było do końca 2021 roku mandatem wysokości od 200 do 300 zł, od 1 stycznia 2022 roku wysokość kary zwiększa się do 800 zł. Zwiększa się też maksymalna wysokość mandatu, jaką na kierującego może nałożyć policjant w postępowaniu mandatowym za wykroczenie drogowe. Już nie 500 zł a 5 tys. zł.

Znowelizowana 2 grudnia 2021 roku ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z zaostrza niektóre z kar grzywny za wykroczenia drogowe. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia ws. wysokości mandatów drogowych zawierająca taryfikator mandatów i punktów karnych.

Minimum 500 zł:

 • tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu.

Minimum 800 zł:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h.

Minimum 1 tys. zł:

 • niestosowanie się do zakazu wyprzedzana;
 • prowadzenie pojazdu nie mechanicznego (np. roweru) w stanie po użyciu alkoholu (ponad 0,2 promila w organizmie).
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 41-50 km/h

Minimum 1,5 tys. zł:

 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych;omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych;
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdu, podczas włączania się do ruchu, w strefie zamieszkania, przy przejeżdżaniu przez chodnik, lub drogę dla pieszych .
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51-60 km/h

Minimum 2 tys. zł:

 • objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym;
 • wjeżdżanie/wchodzenie na przejazd, gdy opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych;
 • wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61-70 km/h

Minimum 2,5 tys. zł:

 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila w organizmie) lub innego środka o podobnym działaniu;
 • spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby.
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h

Minimum 8 tys. zł:

 • dla właściciela pojazdu za niewskazanie osoby prowadzącej, która dopuściła się złamania przepisów.

Po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy wejdzie w życie nowy przepis przewidujący surowsze karanie sprawców wykroczeń w ruchu drogowym działających w warunkach tzw. recydywy. Dotyczy to wybranych wykroczeń w ruchu drogowym tj. art. 86 §1a i 2, art. 86b §1, art. 87 §1 art. 92 §2, art. 92a §2, art. 92b, art. 94 §1 i art. 97a.

Za recydywę będzie uznawane co najmniej dwukrotne popełnienie tego samego wykroczenia w okresie 2 lat, a grzywna będzie nakładana w wysokości nie mniejszej, niż dwukrotność dolnej granicy grzywny przewidzianej za to wykroczenie. Powyższa zasada będzie dotyczyła zarówno grzywien orzekanych przez Sąd jak i nakładanych w drodze mandatu karnego.

Wyższe punkty za niektóre wykroczenia drogowe

Zmiany wprowadzono także w liczeniu punktów karnych. Aktualnie maksymalna liczba punktów karnych za najcięższe wykroczenia wynosi 10 pkt. Po 17 września 2022 r. będzie to już 15 pkt. Dopuszczalne limity nie ulegną zmianie:

 • 20 pkt dla kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok,
 • 24 pkt dla pozostałych kierowców.

Nową maksymalną karą 15 punktów karnych obwarowane zostały takie wykroczenia, jak:

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,
 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.

Punkty będą usuwane po 2 latach od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia albo po 2 latach od daty uiszczenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego bądź od daty jej umorzenia,

System informatyczny przy wykorzystaniu którego prowadzona jest ewidencja będzie połączony z systemami Urzędu Skarbowego w Opolu i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, co pozwoli na bieżące monitorowanie dokonanych wpłat z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych,

Nie będzie możliwości odbycia kursu redukującego liczbę przypisanych punktów (WORD).

Źródło:prawo.pl

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content