Odbiór drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark.

wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz przedstawiciele powiatu limanowskiego i gminy Jodłownik uczestniczą w odbiorze drogi powiatowej. Zdjęcie wykonane przed budynkiem gminy w Jodłowniku

Podczas piątkowej wizyty, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz przedstawiciele powiatu limanowskiego i gminy Jodłownik uroczyście odebrali przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark.

Inwestycja ta pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1632K Kępanów – Tymbark w km 7+929,40 – 8+951,85 w m. Jodłownik oraz km 13+947,10 – 14+795,80 w m. Wilkowisko” realizowana była w ramach programu rządowego „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”. Całkowita wartość tego zadania to 7 mln  304 tys. 120  zł z czego budżet państwa przekazał 3 mln zł, a pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych Powiatu Limanowskiego 2 mln 57 tys.  437 zł i gminy Jodłownik 2 mln 246 tys. 683 zł. Wykonawcą zadania było WPPUH Janda z Łostówki.

Zakres robót budowlanych na odcinku drogi w centrum Jodłownika  (od skrzyżowania z drogą gminną w stronę Kostrzy do skrzyżowania z drogą powiatową w centrum Jodłownika w stronę Szczyrzyca) obejmował przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem i wzmocnieniem. Budowę i przebudowę chodników wraz z jej umocnieniem i poszerzeniem, wykonanie zatoki autobusowych i parkingi łącznie 31 miejsc postojowych. Przebudowę skrzyżowania w centrum Jodłownika na rondo o średnicy 36 m., a takze przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej. Wykonanie przejść dla pieszych wraz oznakowaniem drogowym.

Na odcinku drogi w Wilkowisku, od końca istniejącego chodnika do przystanku autobusowego „Owsianka” zostały wykonane następujące prace: budowa chodnika i pobocza gruntowego, wykonanie oświetlenia (23 latarnie), dwóch zatok autobusowych oraz oznakowania drogowego. Na tym odcinku wykonano również odwodnienie oraz przepusty z przebudowaniem przepustów już istniejących.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij