Odbiór nowego chodnika w Kasince Małej

odbiór chodnika w Kasince Małej

5 lipca w Kasince Małej na drodze powiatowej w kierunku Kasiny Wielkiej władze Powiatu Limanowskiego wraz z przedstawicielami władz Gminy Mszana Dolna dokonali odbioru wykonanego chodnika wraz z oświetleniem ulicznym.

– Prace obejmowały m.in. budowę chodnika o długości 2079,30 mb., budowę oświetlenia drogowego oraz kanalizacji, a także budowę zatok autobusowych – informuje Jan Puchała Starosta Limanowski.

Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 2 mln 922 tys. zł brutto, z czego Powiat Limanowski finansował zadanie w kwocie ponad 1 mln 389 tys. zł, a Gmina Mszana Dolna w kwocie 1 mln 532 tys. zł.

Wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała- Węglówka – Kasina Wielka km 1+ 246,00 – 4+ 536,20 w miejscowości Kasinka Mała – etap I – km 1+ 246,00 – 3+ 233,75 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym” było Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając. Inwestycja została wykonana w systemie dwuletnim.

W odbiorze chodnika uczestniczyli m.in.: Jan Puchała Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga Wicestarosta, Wojciech Włodarczyk Członek Zarządu i Radni Powiatowi: Maria Bożek, Ewa Filipiak, Rafał Rusnak oraz Marek Urbański Dyrektor PZD Limanowa, a także przedstawiciele z gminy Mszana Dolna: Bolesław Żaba Wójt Gminy, Aleksandra Kania Przewodnicząca Rady Gminy, Katarzyna Szybiak Zastępca Wójta, Helena Kania Sołtys Kasinki Małej.

 

nowy chodnik w Kasince Małej

 

fot.UG Mszana Dolna

image_pdfimage_print

Udostępnij